OM OSS

Välkommen till Maestroakademin! Vi är en auktoriserad och väletablerad kultur- och musikskola i Nacka som erbjuder frivillig instrumental- och sångundervisning samt bildkurser på olika nivåer och till alla åldrar.

Verksamheten

Kreativitet förenar oss. Att skapa tillsammans utvecklar vår lyhördhet och förståelse för varandra. Att få lära sig att spela ett instrument, sjunga eller måla egna konstverk är en skatt att bära med sig genom livet. Vi vänder oss såväl till nybörjare som till dig som har spelat eller målat tidigare, samt till dig som har högre musik- och konstutbildning i sikte. Vi har ett tjugotal olika ämnen att välja emellan. Lektionerna ges av våra mycket kvalificerade och engagerade lärare, som alla har högskoleutbildning och dessutom är aktiva yrkesmusiker och konstnärer, ofta anlitade kurshållare och föreläsare, samt författare till flera pedagogiska verk. På Maestroakademin ges möjlighet att få flera individuella lektioner i musik i veckan samt gruppundervisning i bild, och varje elevs begåvning och förutsättningar tas på allvar.

Vi ser fram emot att möta Dig som elev på Maestroakademin!

AVGIFTER

Föräldraavgifter per elev och termin

Nacka kommun - Checksystemet (barn mellan 7-19 år)

Elever från 7 till 19 år, som är folkbokförda i Nacka kommun, har rätt till kulturskolecheckar. Varje elev tilldelas, av Nacka kommun, fyra kulturskolecheckar per läsår, vilket innebär fyra kurser per elev och läsår under totalt 27 veckor. På Maestroakademin får du dock minst 30 undervisningsveckor per elev och läsår: 14 veckor under höst- och 16 under vårterminen. De allra flesta musiklektionerna är individuella. Men det är många som vill börja spela. Därför låter vi ibland två nybörjare spela samtidigt, och dessa elever får då tillsammans en 30-minuterslektion varje vecka istället för den individuella lektionen.

Bildlektionerna sker i grupp om minst fem elever mot en terminsavgift på 900 kr.

 

min/v

CHECK

HT

14 lektioner

VT

16 lektioner

Enskild undervisning

20 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Grupp om 2 elever

30 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Grupp om 3-4 elever

40 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Gruppundervisning ENSEMBLE 

(minst 5 elever)

30 min 1 check gruppkurs 530:- 530:-
Övriga kommuner samt elever i Nacka kommun utanför checksystemet
  1. Elever folkbokförda utanför Nacka kommun.
  2. Elever i Nacka kommun utanför checksystemet: elever yngre än 7 år och äldre än 19 år.
8 kr per minut + moms min/v.

HT

14 lektioner

 VT

16 lektioner

 Enskild undervisning

20min   2 800:-  3 200:-

 Enskild undervisning

30min 4 200:-  4 800:- 

 Enskild undervisning

 40min  5 600:-  6 400:-

 Enskild undervisning

60min   8 400:-  9 600:-

 Gruppundervisning 30min

(minst 2 elever)

 30 min 2 800:-   3 200:-

• Priserna gäller per elev och angiven termin.

• Terminsavgiften debiteras en gång per termin.

• Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats görs av betalningsmottagare/myndig elev via Nacka24 Kultur. För elever utanför Nacka kommuns checksystem gäller en skriftlig uppsägning till info@maestroakademin.se .

• Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och, om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse, ansöker skolan om betalningsföreläggande.

Nya erbjudande

Paket 5 lektioner om 20 minuter: pris 1200 kr.

Paket 5 lektioner om 30 minuter: pris 1700 kr.

Lektionerna kan ske på skolan eller online. Man kan använda paketet under hela terminen. Schemaläggningen är flexibel, enligt överenskommelse med läraren. Anmälan till paketerbjudandet är bindande. Avbokning senast 24 timmar före lektionen, ej avbokad lektion debiteras med fullt pris.

Avgiftsfri kulturskola

Har din familj rätt till försörjningsstöd? Då får barnen i familjen gå gratis kulturkurs på kulturskola. Grunden för avgiftsbefrielse utgår från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd. Du ansöker på en blankett i början av varje termin och skickar in den till kultur- och fritidsenheten, Nacka kommun. Läs mer på Nacka kommuns hemsida eller fråga oss på Maestroakademin om hur du går tillväga.

FRÅGOR OCH SVAR

Välkommen till Maestroakademin

Hur många år har Maestroakademin funnits?

– Maestroakademin startades 2001 som en av Maestroskolans profiler och blev en auktoriserad musikskola 2007.

Maestroakademin är en auktoriserad kulturskola. Vad innebär det?

– Nacka kommun subventionerar kulturskoleundervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i kommunen. Alla auktoriserade kulturskolor är anslutna till det systemet och erbjuder i regel 27 undervisningsveckor per läsår. Eleverna faktureras av Nacka kommun.
Obsevera att vi på Maestroakademin erbjuder alltid minst 30 undervisningsveckor per läsår mot samma avgift.

Mer om kulturskolorna i Nacka finns på https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Start

Jag är osäker på om kulturskoleundervisning passar mig. Får jag prova på?

– Vi erbjuder alltid en provlektion kostnadsfritt. Att prova på är inte bindande. Provlektion bokas via info@maestroakademin.se

Hur långa lektioner får man?

– Elever, som är folkbokförda i Nacka kommun och är berättigade till kulturskolecheckar, får upp till 80 minuter undervisningstid i veckan. I det fallet betalar man till kommunen. Vill man ha fler eller/och längre lektioner, finns det möjlighet till det också mot en särskild avgift, som man betalar till Maestroakademin. Eventuella extralektioner bokas via info@maestroakademin.se

Får man gå på Maestroakademin, om man är folkbokförd i en annan kommun?

– Absolut! Eftersom elever från andra kommuner inte får Nacka kommuns kulturskolecheckar (se info ovan), gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin.

Får man gå på Maestroakademin om man är yngre än 7 eller äldre än 19 år?

– Ja! Eftersom dessa elever inte får kommunens kulturskolecheckar (se info ovan), gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin.

Kan jag hyra instrument av Maestroakademin?

– Vissa instrument, som fiol, altfiol eller cello, kan hyras av Maestroakademin. Om det önskade instrumentet inte finns i vårt lager, kan vi förmedla ett instrumentköp eller -hyra från andra aktörer.

När får man börja spela i ensemble?

– Vi anser att ensemblespel är viktigt för elevernas framsteg och engagemang och ser gärna till att även nybörjare kan slussas in i någon av de större ensemblegrupperna i ett tidigt skede.
För att alla våra elever ska ha möjlighet att delta i ensembleundervisningen, erbjuder vi den helt kostnadsfritt.

Hur ofta får man uppträda?

– Maestroakademin har en rik konsertverksamhet, allt från mindre uppspelningar i skolans trygga och familjära miljö till större evenemang i offentliga konsertlokaler. Uppträdanden är trevliga och lärorika tillställningar, som uppskattas av både eleverna och publiken.
För bildelever anordnar vi utställningar och vernissager.

Varför har Maestroakademin inte gruppundervisning i t.ex. kör eller musikteori?

– Maestroakademin har ett tätt samarbete med Maestroskolan, främst inom musikprofilen. De allra flesta av våra elever går på Maestroskolan och har lektioner i bl.a. kör, musikteori och musikhistoria på skolschemat. Vill man ha extraträning i hur man tillämpar sina teoretiska kunskaper i praktiken, kan man med fördel välja ämnet Musikgrammatik som ingår i Maestroakademins kursutbud.

Hur går jag tillväga, om jag flyttar från Nacka kommun, men vill fortsätta på Maestroakademin?

– Flytt från Nacka kommun registreras inte automatiskt i Nacka24 Kultur. För att undvika fortsatt fakturering från kommunen måste vårdnadshavare eller myndig elev avsluta musikskoleplatsen via “Min sida” i Nacka24 Kultur.
Observera att faktureringen kommer att tas över av Maestroakademin efter flytten från Nacka kommun. Läs mer under rubriken “Avgifter” här på hemsidan.

Hur avanmäler man sig från Maestroakademin?

Myndiga elever och vårdnadshavare till elever, som omfattas av Nacka kommuns checksystem, kan säga upp platsen via “Min sida” i Nacka24 Kultur. Man kan även säga upp platsen genom att mejla till info@maestroakademin.se
– För övriga elever måste avanmälan ske skriftligen till info@maestroakademin.se
Uppsägningstiden är en månad.
Observera att endast en skriftlig avanmälan, gjord av en myndig elev eller vårdnadshavare, räknas som en giltig uppsägning av musikskoleplatsen.

Sök till Maestroakademin

Välkommen till Maestroskolan

Elever mellan 7 och 19 år, folkbokförda i Nacka kommun, ansöker om kulturskoleplats via Nacka24 Kultur .

Elever, folkbokförda i andra kommuner, ansöker här, du omdirigeras till ett ansökningsformulär. Tänk på att de obligatoriska fälten, som är markerade med (*), ska vara ifyllda. Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält, som dyker upp, måste fyllas i, och du får trycka på Spara igen.

Observera att anmälan är bindande!

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar, skolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.

Kontakt

ADRESS
Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA
E-MAIL
info@maestroakademin.se
Verksamhetschef
Nelli Mikhailova
070-454 51 23 (direkt)
info@maestroakademin.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande