OM OSS

Välkommen till Maestroakademin! Vi är en auktoriserad och väletablerad musikskola i Nacka som erbjuder frivillig intrumental- och sångundervisning på olika nivåer och till alla åldrar.

Verksamheten

Musik förenar oss. Att spela tillsammans utvecklar vår lyhördhet och förståelse för varandra. Att få lära sig att spela ett instrument eller sjunga är en skatt att bära med sig genom livet. Vi vänder oss såväl till nybörjare som till dig som har spelat tidigare, samt till dig som har högre musikutbildning i sikte. Vi har ett tjugotal olika instrument/ämnen att välja emellan. Lektionerna ges av våra mycket kvalificerade och engagerade musiklärare, som alla har högskoleutbildning och dessutom är aktiva yrkesmusiker, ofta anlitade kurshållare och föreläsare, samt författare till flera pedagogiska verk. På Maestroakademin ges möjlighet att få flera individuella lektioner i veckan, och varje elevs begåvning och förutsättningar tas på allvar.

Musiken är gränslös!

Att vara elev på Maestroakademin innebär att få en gedigen scenvana, då uppträdande inför publik ingår i elevernas musikutbildning. Maestroakademin har en aktiv konsertverksamhet. Skolans elever har uppträtt på en rad scener i Stockholm, bl.a. i Berwaldhallen, Stockholms konserthus, Musikaliska, Eric Ericsonhallen, Barockhallen, Skansen och Dieselverkstaden. Vi ser samarbetet med andra skolor och kulturaktörer som något berikande och deltar därför mycket aktivt i nationella såväl som internationella projekt. Våra elever deltar framgångsrikt i musiktävlingar och andra konstnärliga evenemang, både i Sverige och utomlands. Maestroakademin uppträder ofta som värd för internationella gäster, och är initiativtagare till och arrangör av Stockholm International Music Competition - en internationell musiktävling för barn och ungdomar, den enda i sitt slag i Sverige.

Vi ser fram emot att möta Dig som elev på Maestroakademin!

Tre skolor i en

Välkommen till Maestro Svindersvik - Tre skolor i en!

MAESTROSKOLAN

Maestroskolan, är en fristående F-9 grundskola. Skolan ligger i Alphyddan, Nacka, endast 5 minuters resväg från Slussen. Skolan vänder sig till elever som önskar kombinera sin grundskole-utbildning med undervisning inom musik- och andra kulturområden, såsom dans, bild och form.

MAESTROAKADEMIN
MAESTROAKADEMIN

Maestroakademin är en auktoriserad och väletablerad musikskola i Nacka som erbjuder frivillig intrumental- och akademinsångundervisning på olika nivåer och för olika åldrar. Musikskolan vänder sig till alla barn och ungdomar som är intresserade av musik.

LILLA MAESTRO

Maestroskolans förskoleverksamhet ”Lilla Maestro” vänder sig till de som vill ha lite extra krydda av bild, dans och musik. Våra Lilla Maestroprofessionella pedagogers lekfulla metodik erbjuder en spännande och tillåtande atmosfär där barnet utifrån sin egen takt och mognad får prova, skapa och utforska. Sång och musik, bild, drama, dans är hos oss naturliga aktiviteter.

AVGIFTER

Föräldraavgifter per elev och termin

Nacka kommun - Checksystemet (barn mellan 7-19 år)

Elever från 7 till 19 år, som är folkbokförda i Nacka kommun, har rätt till musikskolecheckar för musikundervisning. Varje elev tilldelas, av Nacka kommun, två musikskolecheckar per läsår, vilket innebär två kurser per elev och läsår. Det är många som vill börja spela. Därför gör vi så att vi låter två nybörjare spela samtidigt, och dessa elever får då tillsammans en 30-minuterslektion varje vecka istället för den individuella lektionen. Undervisningsperioden omfattar 30 lektioner/läsår (HT =14 lektioner och VT=16 lektioner)

 

min/v

CHECK

HT

14 lektioner

VT

16 lektioner

Enskild undervisning

20 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Grupp om 2 elever

30 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Grupp om 3-4 elever

40 min 1 check 1 080:- 1 080:-

Gruppundervisning ENSEMBLE 

(minst 5 elever)

30 min 1 check gruppkurs 530:- 530:-
Övriga kommuner samt elever i Nacka kommun utanför checksystemet
  1. Elever folkbokförda i Stockholm, Värmdö, Tyresö, Sundbyberg, Haninge… (ej Nacka kommun).
  2. Elever i Nacka kommun utanför checksystemet: elever yngre än 7 år och äldre än 19 år.
8 kr per minut + moms min/v.

HT

14 lektioner

 VT

16 lektioner

 Enskild undervisning

20min   2 800:-  3 200:-

 Enskild undervisning

30min 4 200:-  4 800:- 

 Enskild undervisning

 40min  5 600:-  6 400:-

 Enskild undervisning

60min   8 400:-  9 600:-

 Gruppundervisning 30min

(minst 2 elever)

 30 min 2 800:-   3 200:-
För elever, som går på Lilla Maestro eller Maestroskolan (fsk-åk 9), gäller följande priser:
5 kr per minut + moms min/v.

HT

14 lektioner

 VT

16 lektioner

 Enskild undervisning

20min   1 750:-  2 000:-

 Enskild undervisning

30min 2 625:- 3 000:- 

 Enskild undervisning

 40min  3 500:- 4 000:- 

 Enskild undervisning

60min  5250:-  6 000:- 

 Gruppundervisning 30min

(minst 2 elever)

 30min 1 750:-  2 000:-

 Prova på  (5 gånger á 20 min)                                    1 000:-

• Priserna gäller per elev och angiven termin.

• Terminsavgiften debiteras en gång per termin.

• Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats görs av betalningsmottagare/myndig elev via Nacka24 Musik. För elever utanför Nacka kommuns checksystem gäller en skriftlig uppsägning till info@maestroakademin.se .

• Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och, om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse, ansöker skolan om betalningsföreläggande.

AKTUELLT

Valkommen till Maestroakademin!
Barn spelar for barn 24/4

Barn spelar for barn 18/5

Vår 2018

Barn spelar for barn 7/2

Barn spelar for barn 13/3

Barn spelar for barn 5/4
Barn spelar for barn 11/5

Maestroakademins vårkonsert

LuciakonsertStockholm International Music Competition


Stockholm International Music Competition (SIMC) – en internationell musiktävling för barn och unga

Tävlingen arrangeras för sjätte gången 25-28 maj 2017.

Barn och ungdomar upp till 25 år är välkomna att tävla i flera solokategorier samt i ensemble och ackompanjemang. Solokategorierna är piano som huvudinstrument, piano som biinstrument, stråkinstrument, pedalharpa, bleckblåsinstrument och träblåsinstrument. Juryn kommer att bestå av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, USA, Tyskland, Belgien, Ryssland, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Tävlingen är ett samarbete mellan Kulturföreningen Semibrevis, Maestroakademin, RUM, Historiska museet, Södra Latins gymnasium, Adolf Fredriks musikklasser, Herzen University och Long Island Conservatory.

Tävlingens mål:

• att inspirera och stimulera unga musikanter runtom i Sverige att via möjligheten att tävla bibehålla sin motivation och ha ett mål att jobba mot.

• att kunna erbjuda enastående unga musiker runtom i Sverige möjligheten att visa upp sig och knyta internationella kontakter.

• att göra Stockholm till en internationellt erkänd musikstad inom klassisk musik.

Besök tävlingens hemsida www.musiccompetition.info för mer information.

FRÅGOR OCH SVAR

Välkommen till Maestroakademin

Hur många år har Maestroakademin funnits?

– Maestroakademin startades 2001 som en av Maestroskolans profiler och blev en auktoriserad musikskola 2007.

Maestroakademin är en auktoriserad musikskola. Vad innebär det?

– Nacka kommun subventionerar musikskoleundervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 19 år, som är folkbokförda i kommunen. Alla auktoriserade musikskolor är anslutna till det systemet och erbjuder i regel 15 undervisningsveckor per termin. Eleverna faktureras av Nacka kommun.

Mer om musikskolorna i Nacka finns på https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Start

Jag är osäker på om musikskoleundervisning passar mig. Får jag prova på?

– Vi erbjuder alltid en provlektion kostnadsfritt. Att prova på är inte bindande. Provlektion bokas via info@maestroakademin.se

Hur långa lektioner får man?

– Elever, som är folkbokförda i Nacka kommun och är berättigade till musikskolecheckar, får upp till 40 minuter undervisningstid i veckan. I det fallet betalar man till kommunen. Vill man ha fler eller/och längre lektioner, finns det möjlighet till det också mot en särskild avgift, som man betalar till Maestroakademin. Eventuella extralektioner bokas via info@maestroakademin.se

Får man gå på Maestroakademin, om man är folkbokförd i en annan kommun?

– Absolut! Eftersom elever från andra kommuner inte får Nacka kommuns musikskolecheckar (se info ovan), gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin.

Får man gå på Maestroakademin om man är yngre än 7 eller äldre än 19 år?

– Ja! Eftersom dessa elever inte får kommunens musikskolecheckar (se info ovan), gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin.

Kan jag hyra instrument av Maestroakademin?

– Vissa instrument, som fiol, altfiol eller cello, kan hyras av Maestroakademin. Om det önskade instrumentet inte finns i vårt lager, kan vi förmedla ett instrumentköp eller -hyra från andra aktörer.

När får man börja spela i ensemble?

– Vi anser att ensemblespel är viktigt för elevernas framsteg och engagemang, och ser gärna till att även nybörjare kan slussas in i någon av de större ensemblegrupperna i ett tidigt skede. För att alla våra elever ska ha möjlighet att delta i ensembleundervisningen, erbjuder vi den helt kostnadsfritt.

Hur ofta får man spela upp?

– Maestroakademin har en rik konsertverksamhet, allt från mindre uppspelningar i skolans trygga och familjära miljö till större evenemang i offentliga konsertlokaler. Uppträdanden är trevliga och lärorika tillställningar, som uppskattas av både eleverna och publiken.

Varför har Maestroakademin inte gruppundervisning i t.ex. kör eller musikteori?

– Maestroakademin har ett tätt samarbete med Maestroskolan, främst inom musikprofilen. De allra flesta av våra elever går på Maestroskolan och har lektioner i bl.a. kör, musikteori och musikhistoria på skolschemat. Vill man ha extraträning i hur man tillämpar sina teoretiska kunskaper i praktiken, kan man med fördel välja ämnet Musikgrammatik.

Hur går jag tillväga, om jag flyttar från Nacka kommun, men vill fortsätta på Maestroakademin?

– Flytt från Nacka kommun registreras inte automatiskt i Nacka24 Musik. För att undvika fortsatt fakturering från kommunen måste vårdnadshavare eller myndig elev avsluta musikskoleplatsen via “Min sida” i Nacka24 Musik.
Observera att faktureringen kommer att tas över av Maestroakademin.

Hur avanmäler man sig från Maestroakademin?

Myndiga elever och vårdnadshavare till elever, som omfattas av Nacka kommuns checksystem, kan säga upp platsen via “Min sida” i Nacka24 Musik. Man kan även säga upp platsen genom att mejla till info@maestroakademin.se
– För övriga elever måste avanmälan ske skriftligen till info@maestroakademin.se
Uppsägningstiden är en månad.
Observera att endast en skriftlig avanmälan, gjord av en myndig elev eller vårdnadshavare, räknas som en giltig uppsägning av musikskoleplatsen.

Sök till Maestroakademin

Välkommen till Maestroskolan

Sök till Maestroakademin

"Observera att anmälan är bindande".

När du klickar här, omdirigeras du till ett ansökningsformulär.

Tänk på att de obligatoriska fälten, som är markerade med (*), ska vara ifyllda.

Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält, som dyker upp, måste fyllas i, och du får trycka på Spara igen.

Observera att elever mellan 7 och 19 år, folkbokförda i Nacka kommun, ansöker om musikskoleplats via Nacka24 Musik

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss ifall du har några tankar och funderingar, som rör musikskolans verksamhet! Vi svarar så snart vi kan.

Kontakt

TELEFON
 08 – 556 788 10
ADRESS
Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA
E-MAIL
info@maestroakademin.se
Verksamhetschef
Galina Ehrngren
070-091 29 83 (direkt)
galina.ehrngren@maestroakademin.se
PERSONALLISTA
Maestroakademins personal

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande