Maestroakademin

Anmälan och avgifter

Här kan du anmäla dig till våra kurser och hitta information om uppsägning, samt se priser för olika kurser och terminer.

Avgifter

Elever från 7 till 19 år, som är folkbokförda i Nacka kommun, har rätt till kulturskolecheckar. Varje elev tilldelas, av Nacka kommun, tre kulturskolecheckar per läsår, vilket innebär tre kurser per elev och läsår under totalt 27 veckor, 13 veckor under höst- och 14 under vårterminen. De allra flesta musiklektionerna är individuella. Men det är många som vill börja spela. Därför låter vi ibland 2 till 4 nybörjare spela samtidigt, och dessa elever får då tillsammans en 30 alt 40-minuterslektion varje vecka istället för den individuella 20 minuters lektionen.

Bildlektionerna sker i grupp om minst fem elever.

Observera att I Nacka kommun gäller terminsavgift oavsett när du börjar/avslutar en kurs.

Inom Nackas checksystem

Priser gäller elever som är 7-19 år och folkbokförda i Nacka kommun. Mer information om checksystemet och regler hittar du på Nacka kommuns hemsida. 

Enskild undervisning(20 min) 1128kr

Gruppundervisning(30 min) minimum 5 deltagare 543kr

Bildkurs(ca 50 min) minimum 5 deltagare 923kr

Gratis provlektion i ett nytt ämne

Elever utanför checksystemet

Priser gäller elever som är skrivna utanför Nacka kommun eller de som inte tillhör åldersgruppen 7-19 år. Dessa priser gäller även för onlineundervisning. 

Enskild undervisning(20 min) HT 2800kr, VT 3200kr

Enskild undervisning(30 min) HT 4200kr, VT 4800kr

Enskild undervisning(40 min) HT 5600kr, VT 6400kr

Gruppundervisning(30min) minst 2 deltagare HT 2800kr, VT 3200kr

Bildkurs(ca 50 min) HT 1875kr, VT 1875kr

Enskild undervisning(20 min) 5 lektioner 1050kr

Avgiftsfri kulturskola

Har din familj rätt till försörjningsstöd? Då får barnen i familjen gå gratis kulturkurs på kulturskola. Grunden för avgiftsbefrielse utgår från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd. Du ansöker på en blankett i början av varje termin och skickar in den till kultur- och fritidsenheten, Nacka kommun. Läs mer på Nacka kommuns hemsida eller fråga oss på Maestroakademin om hur du går tillväga.

Anmäl dig till en kurs

Inom Nackas checksystem

Elever mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i Nacka kommun anmäler sig här. Du kommer omredigeras till Nacka kommunens hemsida. Observera att anmälan är bindande.

Utanför Nackas checksystem

Kursanmälan till våra kurser för elever i andra åldrar eller boendes utanför Nacka kommun gör du genom att kontakta oss.

Avsluta en kurs

Du behåller platsen på kulturskolan tills du säger upp den. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.

Viktiga datum:

Plats för Vårtermin sägs upp innan den 30 november.

Plats för Hösttermin sägs upp före den 31 maj.

Sägs kursen upp senare blir du betalningsskyldig för nästa termin.

Uppsägning inom Nackas Checksystem

Eventuella uppsägningar ska göras till Nacka kommun, genom att logga in på Min sida och sedan ”Hantera pågående kurser”. Har du problem med att säga upp din plats kan du kontakta Nacka kommuns Kontaktcenter.

Läs mer om uppsägning på Nacka kommuns hemsida.

Uppsägning utanför Checksystem

Du som är utanför Nacka kommunens checksystem avslutar kurs genom att skicka ett mail. Ange elevens namn, kurs samt orsak till uppsägning. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post.

Hittar du inte svar på din fråga?

Hör av dig till oss om du har frågor och funderingar.