Maestroakademin

Välkommen till Maestroakademin

En etablerad och auktoriserad musik- och kulturskola med över 20 års historia

Om Maestroakademin

Maestroakademin startade sin verksamhet år 2001 i syfte att bedriva musikskoleverksamhet för barn och unga. Musik- och kulturskolan är öppen för alla som vill utveckla sitt musik- och konstintresse, oavsett bakgrund. I april 2007 inkom Maestroakademin med ansökan om auktorisation för att bedriva musikskoleverksamhet i Nacka, vilket beviljades av Nacka kommun den 27 juni 2007. 

Verksamheten är frivillig, vilket betyder att alla barn och ungdomar, som vill lära sig att spela instrument, sjunga och måla, gör detta utanför sin ordinarie skoltid.
Maestroakademin vänder sig i första hand till musik- och konstintresserade barn och unga i Nacka kommun, men även elever från andra kommuner samt i alla åldrar är också välkomna.

Maestroakademin har en internationell prägel och har elever och personal med olika bakgrund och nationaliteter, vilket vi betraktar som en tillgång i skolans värdegrundsarbete för ökad mångfald och integration.

Vi vill hjälpa elever att utveckla ett livslångt intresse inom kultur i allmänhet och musik och konst i synnerhet.

Den dagliga verksamheten leds av rektor Nelli Mikhailova som är skolans grundare och pedagogisk, konstnärlig och administrativ ledare.

Lektionerna ges av våra mycket kvalificerade och engagerade lärare, som alla har högskoleutbildning och dessutom är aktiva yrkesmusiker och konstnärer, ofta anlitade kurshållare och föreläsare, samt författare till flera pedagogiska verk.

Musik-och kulturskolan Maestroakademin har fyra delenheter och bedriver sin verksamhet i Nacka strand, Henriksdal, Sickla, Älta.

Vanliga frågor och svar

Nacka kommun subventionerar kulturskoleundervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i kommunen. Alla auktoriserade kulturskolor är anslutna till det systemet och erbjuder i regel 27 undervisningsveckor per läsår. Eleverna faktureras av Nacka kommun.

Mer om kulturskolorna i Nacka finns på https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Start

Vi erbjuder alltid en provlektion kostnadsfritt. Att prova på är inte bindande. Provlektion bokas via info@maestroakademin.se

Absolut! Eftersom elever från andra kommuner inte får Nacka kommuns kulturskolecheckar , gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin. 

Ja! Eftersom dessa elever inte får kommunens kulturskolecheckar (se info ovan), gäller en särskild avgift, som betalas till Maestroakademin.

Vissa instrument, som fiol, altfiol eller cello, kan hyras av Maestroakademin. Om det önskade instrumentet inte finns i vårt lager, kan vi förmedla ett instrumentköp eller -hyra från andra aktörer.

Flytt från Nacka kommun registreras inte automatiskt i Nacka24 Kultur. För att undvika fortsatt fakturering från kommunen måste vårdnadshavare eller myndig elev avsluta musikskoleplatsen via “Min sida” i Nacka24 Kultur.

Observera att faktureringen kommer att tas över av Maestroakademin efter flytten från Nacka kommun. Läs mer under rubriken “Avgifter” här på hemsidan.

Myndiga elever och vårdnadshavare till elever, som omfattas av Nacka kommuns checksystem, kan säga upp platsen via “Min sida” i Nacka24 Kultur. 

För övriga elever måste avanmälan ske skriftligen till info@maestroakademin.se

För att inte bli betalningsskyldig för nästa termin behöver du göra det före den 31 maj för höstterminen och före den 30 november för vårterminen.

Observera att endast en skriftlig avanmälan, gjord av en myndig elev eller vårdnadshavare, räknas som en giltig uppsägning av musikskoleplatsen.

Ja! Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka – oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala).

Dina synpunkter är viktiga för oss. För att lämna synpunkter kontakta i första hand din undervisande lärare eller skolans rektor via info@maestroakademin.se.

Hittar du inte svar på din fråga?

Hör av dig till oss om du har frågor och funderingar.